ORGANI RD ORMOŽ

UPRAVNI ODBOR:

-          Antolič Rado, predsednik

-          Piberčnik Vladimir, tajnik

-          Meško Vili, blagajnik

-          Senčar Miran, vodja čuvajske službe

-          Prosnik Anton, gospodar RD

-          Vuzem Anton, gospodar za ribnik Savci

-          Puntigam Milan, predsednik komisije RD za delo z mladimi

-          Jančar Marko, predsednik tekmovalne komisije RD

-        Zidarič Danilo

NADZORNI ODBOR:

-          Bokša Branko, predsednik

-          Rižnar Dejan, član

-          Jevšovar Dušan, član

DISCIPLINSKI TOŽILEC:

-          Polič Franc

DISCIPLINSKA KOMISIJA:

-          Jančar Marko, predsednik

-          Munda Marjan, član

-          Otorepec Srečko, član

TEKMOVALNA KOMISIJA:

-          Jančar Marko, predsednik

-          Bokša Damijan, član

-          Korez Branko, član

-          Puntigam Milan, član

-          Bolčevič Tomaž, član

-          Bujan Dejan, član

-          Rižnar Dejan, član

-          Rižnar Zlatko, član

KOMISIJA ZA DELO Z MLADINO:

-          Puntigam Milan, predsednik

UPRAVLJANJE REVIRJEV:

-          Prosnik Anton, gospodar RD

-          Vuzem Anton, gospodar - ribnik Savci

-          Meško Emil, gospodar - ribiška koča Mihovci