Ribolovna voda Člani RD Ormož Turisti
Ribnik Ormož 3 EUR * 6 EUR
Ribnik Savci 7 EUR 15 EUR
Ribnik Savci - vikend paket 25 EUR** 45 EUR**
Ribnik Obrež 7 EUR 15 EUR
Drava s pritoki   12 EUR

 V ceno ribolovne dovolilnice je vračunan DDV.

 

Prodajna mesta za ribolovne dovolilnice

 • spletna prodaja
 • za ribnik Ormož, Obrež in Dravo gostilna v ribiškem domu v Ormožu,
 • za ribnik Savci v gostilni v ribiškem domu v Savcih,

Ribolovni režim

RIBNIK ORMOŽ

Po sklepu UO RD Ormož je Ribnik Ormož odprt za izvajanje ribolova od 01.04.2022.

Za člane RD Ormož je ribolov na ribniku ormož brezplačen 10 x, za mlade člane 20 x. Pred pričetkom ribolova je potrebno vpisati datum na hrbtno stran letne ribolovne dovolilnice. Ko član preseže dovoljeno število ribolovnih dni si mora kupiti ribolovno dovolilnico.

RIBOLOVNI REŽIM:

 • ribolov z dnevno ribolovno dovolilnico se lahko izvaja od 6.00 ure do mraka
 • ribolovna dovolilnica se kupi v spletni prodaji na spletni strani RD Ormož (Nakup dovolilnice),
 • brez ribolovne dovolilnice se ne sme pričeti z ribolovom,
 • dovoljen je samo način ribolova UJEMI - SPUSTI
 • ribolov je dovoljen na eno palico (samo na plovec),
 • obvezna uporaba trneka brezzalustnika
 • obvezna uporaba podmetalke,
 • obvezna uporaba odpenjevalca rib
 • najmanjša globina vabe 1m
 • za člane RD Ormož je vijačenje (ščuka, smuč in som) brezplačno

PREPOVEDI :

 • shranjevanje rib v mreže,
 • vožnja po brežinah ribnika,
 • odnašanje rib iz ribnika
 • lov na kruh
 • talni ribolov

 Vse kršitve bodo prijavljene prekrškovnemu organu (Ribiški inšpekciji).

 Upoštevati je potrebno vse odloke Vlade Republike Slovenije!

 

RIBNIK SAVCI

Po sklepu UO RD Ormož je Ribnik Savci odprt za izvajanje ribolova od 01.04.2022

RIBOLOVNI REŽIM:

 • ribolov z dnevno ribolovno dovolilnico se lahko izvaja od 6.00 ure do mraka,
 • ribolovna dovolilnica se kupi v spletni prodaji na spletni strani RD Ormož (Nakup dovolilnice),
 • brez ribolovne dovolilnice se ne sme pričeti z ribolovom.
 • ribolov je DOVOLJEN NA DVE PALICI Z ULOVOM na eno ribolovno dovolilnico in sicer, 1 krap ( 30 cm ) ali 1 amur ( 50 cm )ali 1 merski smuč (50cm) ali 1 ščuka ( 50 cm ) ali 5 merskih ploščičev (20cm) ali 2kg drobiža (babuška, rdečeoka, rdečeperka, zelenka),
 • UJET LINJ ALI KORESELJ SE MORA OBVEZNO TAKOJ VRNITI V RIBNIK,
 • RIBIČU, PRI KATEREM JE OB KONTROLI UGOTOVLJENO, DA PRESEGA DOVOLJEN ULOV, SE ODVZAME VES ULOV, PRPOVE NADALJNJO IZVAJANJE RIBOLOV IN PODA PREDLOG PREKRŠKOVNEMU ORGANU,
 • ko je ujet dovoljeni ulov se mora takoj prenehati z ribolovom

PREPOVEDI:

 • v severozahodnem delu ribnika, gozd-trstičje do izliva vode v melioracijski jarek je vsakršen ribolov prepovedan
 • prepovedana je uporaba mrež za shranjevanje rib

 

PARKIRANJE AVTOMOBILOV JE DOVOLJENO SAMO NA PARKIRIŠČU OB RIBIŠKI KOČI.

VSI, KI IZVAJAJO RIBOLOV NA RIBNIKU SO DOLŽNI UPOŠTEVATI NAVODILA RIBIŠKIH ČUVAJEV!

VSAKA UJETA RIBA, KI PRESEGA TEŽO 5 KG, SE MORA IZPUSTITI NEPOŠKODOVANA NAZAJ V RIBNIK, RAZEN PLENILK.

Vse kršitve bodo prijavljene prekrškovnemu organu.

Upoštevati je potrebno vse odloke Vlade Republike Slovenije!

 

RIBNIK OBREŽ

Po sklepu UO RD Ormož je Ribnik Obrež odprt za izvajanje ribolova od 01.04.2022.

Mladinci – člani RD Ormož imajo 10 x brezplačen ribolov ( UJEMI – SPUSTI). Pred pričetkom ribolova je potrebno vpisati datum na hrbtno stran letne ribolovne dovolilnice.

RIBOLOVNI REŽIM:

 • ribolov se lahko izvaja od 6.00 ure do mraka
 • ribolovna dovolilnica se kupi v spletni prodaji na spletni strani RD Ormož (Nakup dovolilnice),
 • brez ribolovne dovolilnice se ne sme pričeti z ribolovom,
 • ribolov je dovoljen na dve palici,
 • obvezna uporaba podmetalke,
 • za člane RD Ormož je vijačenje (ščuka, smuč in som ) BREZPLAČNO.
 • ujetega linja je potrebno izpusti nazaj v ribnik

Dovoljen ulov na eno ribolovno dovolilnico :

1 kom ščuka ali smuč ali krap ali som ali 3 kom merskih rib ali 2 kg ribjega drobiža.

PREPOVEDI :

 • shranjevanje rib v mreže,
 • živa vaba,
 • vožnja po brežinah ribnika,
 • prepoved ribolova v zalivu za kaminom,
 • odnašanje težjih krapov od 5 kg – ujetega krapa ali amurja takoj izpustiti.
 • lov na kruh na površini vode

 Vse kršitve bodo prijavljene prekrškovnemu organu.

Upoštevati je potrebno vse odloke Vlade Republike Slovenije!

Dober prijem!