IZVAJANJE RIBIŠKIH TEKMOVANJ IN PROBLEMATIKA IZVAJANJA NOČNEGA RIBOLOVA V ČASU VELJAVNOSTI COVID-19 UKREPOV – OPOZORILO

Spoštovana vodstva RD,

opažamo da se na ravni ribiških družin pojavljajo različna tolmačenja glede izvajanja ribiških tekmovanj in izvajanja nočnega ribolova v času veljavnosti COVID-19 ukrepov, zato vam želimo posredovati jasna navodila.

Skladno z Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 20/21, 25/21, 27/21 in 30/21) je v individualnih športnih panogah, med katere sodi športni ribolov, dovoljeno izvajanje državnih prvenstev ali ligaških tekmovanj na državni ravni  za člane in mladince, velikih mednarodnih športnih prireditev iz 74. člena ZŠpo-1 in evropskih pokalov. Izvajanje tekem na klubski ravni – pomeni na ravni ribiški družin ni dovoljeno. Dovoljeno je le izvajanje tekem na državni ravni, katerih organizator je nacionalna panožna športna zveza in so objavljene v tekmovalnem koledarju RZS za leto 2021. Organizator tekmovanja mora poskrbeti, da se tekmovanja udeležijo le osebe, ki bodo predložile negativni test na prisotnost virusa COVID-19, ki ne sme biti starejši od 48 ur od izdaje potrdila. Izjeme so osebe, ki so bile dvakrat cepljene ali so prebolele virus. Izrecno vas opozarjamo, da v primeru odkritja okužene osebe na sami tekmovalni trasi, odgovornost in izdatno denarno kazen za to, da ni bil preprečen vdor okužbe, nosi izključno organizator. Več o tem lahko izveste v priloženi ppt. predstavitvi Obvezno testiranje udeležencev športnih tekmovanj. (opomba - Odlok je še vedno v veljavi zato naj vas ne zmoti datum veljavnosti 5. 3. 2021). Rok 48 ur pri izdajanju negativnih testov za COVID-19, se šteje od trenutka pridobitve potrdila o negativnem testu pa do začetka tekmovanja. To pomeni npr. če se tekmovanje začne v soboto ob 8:00, mora imeti tekmovalec izdan negativni test najkasneje v četrtek istega tedna do 8:00 ure. Organizator tekmovanja mora pregledati veljavnost testa vseh udeležencev, preden jih spusti na tekmovanje. Ko so tekmovalci na trasi, se test ne preverja več (primer tekmovanj v disciplini LKO – kot tekmovalci enkrat predložijo test, se jih ne preverja do konca tekmovanja).

O morebitnem pričetku državnih prvenstev in ligaških tekmovanj v vseh tekmovalnih panogah ali o morebitnem zamiku pričetka državnih prvenstev in ligaških tekmovanj, bo koncem meseca marca 2021, odločala tekmovalna komisija, o čemer boste pravočasno obveščeni.

Na koncu naj še omenimo problematiko izvajanja nočnega ribolova. Skladno z veljavnim odlokom o omejitvi gibanja med 21:00 in 6:00 uro zjutraj je nočni ribolov v tem času prepovedan. Individualni ribolov v času po nastopu mraka do nastopa t.i. policijske ure je načeloma dovoljen, kar pomeni, da lahko nočna ribolovna dovolilnica velja zgolj do 21:00 ure.  

Vse ribiče in vodstva ribiških družin ponovno pozivamo, da v teh neugodnih časih upoštevajo zapovedane ukrepe in s tem po nepotrebnem ne izpostavljajo lastnega zdravja in zdravja vseh ostalih udeležencev.

Bodite zdravi.

 

Bojan JAVORNIK l.r.                                                                   dr. Miroslav ŽABERL,

predsednik TK RZS                                                                       predsednik RZS