Natisni

 

PREHAJANJE MEJA OBČIN ZNOTRAJ ISTE STATISTIČNE REGIJE ZA NAMEN IZVAJANJA INDIVIDUALNIH ŠPORTNIH AKTIVNOSTI

 

Spoštovana vodstva RD in ZRD,

dobili smo potrdilo s strani Ministrstva za notranje zadeve, da je športni ribolov prepoznan kot individualna športna panoga, kar z novim odlokom Vlade RS pomeni, da lahko kot posameznik ali z ožjim družinskim članom prehajate meje občin znotraj svoje statistične regije za izvajanje športnega ribolova.

Spoštovani,

kot smo vam že po telefonu pojasnili, od 25. 12. 2020 velja Odlok o spremembi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki v 6. členu določa, da lahko posameznik ali osebe iz skupnega gospodinjstva prehajajo med občinami znotraj statistične regije, kjer imajo prebivališče, za namen izvajanja individualnih športnih aktivnosti ali gibanja v naravnem okolju izven naselij, pri čemer morajo upoštevati priporočila NIJZ. To velja tudi za ribiče, če gre za individualni šport.

Več informacij in odlok najdete na: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-zbiranja/.

 

Epidemije Covid -19 pa žal še vedno ni konec, zato ponavljamo šest priporočil za varno izvajanje ribolova:

 

Želimo vam veliko zdravja in dober prijem v letu 2021!

 

 

                                                                                                   dr. Miroslav ŽABERL,

                                                                                                   predsednik

                                                                                                   Ribiške zveze Slovenije

 

 

PRILOGA: - Odlok o spremembi odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-COV-2 

 

 

O D L O K 

o spremembi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 

1. člen 

V Odloku o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 193/20) se 6. člen spremeni tako, da se glasi:

»6. člen 

Ne glede na določbo drugega odstavka 1. člena in prvega odstavka 2. člena tega odloka lahko posameznik ali osebe iz skupnega gospodinjstva prehajajo med občinami znotraj statistične regije, kjer imajo prebivališče, za namen izvajanja individualnih športnih aktivnosti ali gibanja v naravnem okolju izven naselij, pri čemer morajo upoštevati priporočila NIJZ.«.

KONČNA DOLOČBA 

2. člen 

Ta odlok začne veljati 25. decembra 2020.