PREHAJANJE MEJA OBČIN ZNOTRAJ ISTE STATISTIČNE REGIJE ZA NAMEN IZVAJANJA INDIVIDUALNIH ŠPORTNIH AKTIVNOSTI

 

Spoštovana vodstva RD in ZRD,

dobili smo potrdilo s strani Ministrstva za notranje zadeve, da je športni ribolov prepoznan kot individualna športna panoga, kar z novim odlokom Vlade RS pomeni, da lahko kot posameznik ali z ožjim družinskim članom prehajate meje občin znotraj svoje statistične regije za izvajanje športnega ribolova.

Spoštovani,

kot smo vam že po telefonu pojasnili, od 25. 12. 2020 velja Odlok o spremembi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki v 6. členu določa, da lahko posameznik ali osebe iz skupnega gospodinjstva prehajajo med občinami znotraj statistične regije, kjer imajo prebivališče, za namen izvajanja individualnih športnih aktivnosti ali gibanja v naravnem okolju izven naselij, pri čemer morajo upoštevati priporočila NIJZ. To velja tudi za ribiče, če gre za individualni šport.

Več informacij in odlok najdete na: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-zbiranja/.

 

Epidemije Covid -19 pa žal še vedno ni konec, zato ponavljamo šest priporočil za varno izvajanje ribolova:

 

  • RIBOLOV IZVAJAJTE INDIVIDUALNO ALI IZJEMOMA SKUPAJ Z OŽJIM DRUŽINSKIM ČLANOM.
  • PRI RIBOLOVU NA STOJEČIH VODAH  VZDRŽUJTE RAZDALJO DO DRUGIH RIBIČEV, KI NAJ PO  MOŽNOSTI NE BO MANJŠA OD 10 METROV.
  • PRI SREČANJU ALI KONTAKTU Z DRUGIMI OSEBAMI ALI RIBIČI VZDRŽUJTE VARNO RAZDALJO, NE MANJŠO OD  2 METROV.
  • ČE POTUJETE NA RIBOLOV S PREVOZNIM SREDSTVOM, POTUJTE SAMI ALI IZJEMOMA Z OŽJIM DRUŽINSKIM ČLANOM.
  • IZVAJANJE RIBOLOVA JE TRENUTNO OMEJENO NA OBMOČJE STATISTIČNE REGIJE V KATERI PREBIVATE. S SEBOJ IMEJTE DOKUMENT ZA DOKAZOVANJE ISTOVETNOSTI.
  • UPORABLJAJTE ZAŠČITNO OPREMO (zaščitno masko, rokavice) TER SKRBITE ZA REDNO UMIVANJE ROK IN OSTALE SAMOZAŠČITNE UKREPE.

Želimo vam veliko zdravja in dober prijem v letu 2021!

 

 

                                                                                                   dr. Miroslav ŽABERL,

                                                                                                   predsednik

                                                                                                   Ribiške zveze Slovenije

 

 

PRILOGA: - Odlok o spremembi odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-COV-2 

 

 

O D L O K 

o spremembi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 

1. člen 

V Odloku o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 193/20) se 6. člen spremeni tako, da se glasi:

»6. člen 

Ne glede na določbo drugega odstavka 1. člena in prvega odstavka 2. člena tega odloka lahko posameznik ali osebe iz skupnega gospodinjstva prehajajo med občinami znotraj statistične regije, kjer imajo prebivališče, za namen izvajanja individualnih športnih aktivnosti ali gibanja v naravnem okolju izven naselij, pri čemer morajo upoštevati priporočila NIJZ.«.

KONČNA DOLOČBA 

2. člen 

Ta odlok začne veljati 25. decembra 2020.