Spoštovana vodstva RD IN ZRD,

po izdanem Odloku o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti, je dovoljeno Izvajanje športnih tekmovanj  do vključno državne ravni, v individualnih športnih panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem v skladu z Zakonom o športu (ZŠpo-1). Slednje pomeni da lahko RZS nacionalna panožna športna zveza za individualni športni panogi, ribištvo-sladkovodni športni ribolov in  ribištvo-kasting, lahko  sprosti možnost izvajanja ribiških tekem na ravni RD, ZRD in državni ravni z upoštevanjem vseh samozaščitnih pogojev za preprečevanje širjenja virusa COVID-19.

RZS podaja sledeča navodila za izvajanje tekem  (modifikacija Pravilnika o tekmovanjih v športnem ribolovu in pravil posameznih disciplin) :  

- tekmovalci na ribiških tekmah v individualni konkurenci morajo ohranjati predpisano medsebojno razdaljo 10 m ali več.

- Razdalja med ekipami parov (disciplina lov krapov z obtežilnikom) je 10 m ali več, razdalja med tekmovalcema v paru pa 2 metra ali več,

- med tekmo ne se prihajati do stikov med udeleženci,

- tehtanje ulova opravlja sodnik z uporabo zaščitne opreme, brez prisotnosti tekmovalcev,

- v času tekmovanja ni dovoljena nikakršna izmenjava opreme ali drugega pribora med tekmovalci,

- prihod na tekmo je obvezno posamičen za vse udeležence,

- ribiške družine kot izvajalke tekem z omejenim številom tekmovalcev so dolžne v razpisu vse prisotne seznaniti z zaščitnimi ukrepi. Prav tako so izvajalke tekem dolžne zagotoviti ustrezna dezinfekcijska sredstva za vse udeležence.

- žreb tekmovalnih mest opravita samo delegat tekme in glavni sodnik; nastopajoče tekmovalce se individualno seznani z rezultati žreba,

- pred odhodom na tekmovalna mesta vsi prisotni uporabljajo zaščitna sredstva. Za nadzor spoštovanja zaščitnih ukrepov na posamezni tekmi  je zadolžen delegat tekme. Kršitelji morajo nemudoma zapustiti tekmo.
- na tekmovanjih so lahko prisotni zgolj tekmovalci in vodje ekip; gledalcev in drugih obiskovalcev do preklica na tekmah ne sme biti,
- do preklica zaščitnih ukrepov zaradi COVID -19 se ne izvaja kastinških tekmovanj v dvoranah ali drugih zaprtih prostorih,

- določila pravilnikov RZS,  ki določajo protokol izvedbe razglasitve rezultatov tekem, se do nadaljnjega opusti. Rezultati tekmovanj se objavijo v elektronski obliki na spletni strani RZS oz. se jih posreduje po e- pošti na pridobljene naslove nastopajočih. Rezultati posameznikov pa se štejejo tudi za ekipne uvrstitve

- priznanja najuspešnejšim tekmovalcem se podelijo za nazaj in sicer brez kontaktov med osebami na naslednji tekmi.

 

 

Novo sprejeti koledar tekmovanj državniega prvenstva po tekmovalnih disciplinah bomo po potrditvi na UO RZS objavili na spletni strani RZS http://ribiska-zveza.si/dejavnosti/tekmovalno-podrocje

 

Lep pozdrav

 

mag. Igor Miličić

Sekretar RZS