OBVEZNO NAVODILO IZVAJANJA ŠPORTNEGA RIBOLOVA RIBNIK ORMOŽ

 

Skladno z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20), Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji, ter drugimi zaščitnimi ukrepi je dovoljen športni ribolov pod naslednjimi pogoji:

 

 • NA PODLAGI SKLEPA UO RD ORMOŽ JE RIBNIK ORMOŽ ODPRT ZA RIBOLOV Z DNE 18.04.2020.
 • Ribolov lahko izvajajo le člani Ribiške družine Ormož z veljavno letno ribolovno dovolilnico.
 • Pred pričetkom ribolova obvezen vpis datuma in revirja – RIBNIK ORMOŽ v ribolovno dovolilnico.
 • Ribiči lahko izvajajo ribolov v medsebojni oddaljenosti najmanj 10 m, v nobenem primeru se oddaljenost ne sme zmanjšati.
 • Na ribolovnem mestu je lahko le ribič, ki izvaja ribolov, z njim so lahko le člani, ki živijo z njim v skupnem gospodinjstvu, ob upoštevanju zakonskih določil o zbiranju in druženju.
 • Po pričetku ribolova ribič ne sme brez utemeljenega razloga zapuščati lovnega mesta.
 • Ob kontroli ribiškega čuvaja je ribič dolžan ustno podati podatke, ki jih zahteva.
 • Ribič, ki ne bo spoštoval tega navodila in opozoril ribiškega čuvaja bo pozvan, da preneha z ribolovom in zapusti ribolovno mesto. V primeru neupoštevanja navedenega, bo za pomoč in posredovanje pozvana policijska postaja Ormož.
 • Dosledno izvajanje osebne higiene z umivanjem rok in ostalih zaščitnih ukrepov.
 • Ribiče prosimo za takojšnje obveščanje ribiških čuvajev o nepravilnostih in neupoštevanju teh navodil:
 • Miran Senčar  031 201 656
 • Milan Puntigam    031 778 425
 • Vladimir Piberčnik     041 474 106

 

PROSIMO VAS, DA NAVEDENA NAVODILA DOSLEDNO UPOŠTEVATE!

Ostanite zdravi in Dober prijem !

                                                                                                                      Upravni odbor RD Ormož