Spoštovani slovenski ribiči

 

Pandemija s koronavirusom KOVID-19 je korenito posegla v naša življenja in omejila naše delovno, družabno in društveno življenje.  Ker pa smo ribiči odgovorni ljudje upoštevamo vse predpisane ukrepe in po možnosti »OSTAJAMO DOMA«.

 

Če pa se odločimo za individualni ribolov se držimo naslednjih priporočil:

 

ŠEST  PRIPOROČIL ZA VARNO IZVAJANJE RIBOLOVA

 

1. priporočilo: RIBOLOV IZVAJAJTE IZKLJUČNO INDIVIDUALNO ALI IZJEMOMA SKUPAJ Z OŽJIM DRUŽINSKIM ČLANOM.

2. priporočilo: PRI RIBOLOVU NA STOJEČIH VODAH VZDRŽUJTE DISTANCO/RAZDALJO DO DRUGIH RIBIČEV, KI NAJ PO MOŽNOSTI NE BO MANJŠA OD 10 METROV.

3. priporočilo: PRI SREČANJU ALI KONTAKTU Z DRUGIMI OSEBAMI ALI RIBIČI VZDRŽUJTE VARNO RAZDALJO, NE MANJŠO OD 2 METROV.

4. priporočilo: ČE POTUJETE NA RIBOLOV S PREVOZNIM SREDSTVOM POTUJTE SAMI ALI IZJEMOMA Z OŽJIM DRUŽINSKIM ČLANOM.

5. priporočilo: IZVAJANJE RIBOLOVA JE TRENUTNO OMEJENO NA OBMOČJE RIBIČEVEGA STALNEGA SLI ZAČASNEGA PREBIVANJA (razen, če ga ni dodatno omejila lokalna skupnost). ZARADI MOREBITNE KONTROLE IMEJTE S SEBOJ DOKUMENT ZA DOKAZOVANJE ISTOVETNOSTI.

6. priporočilo: PO MOŽNOSTI IMEJTE S SEBOJ ZAŠČITNO OPREMO (masko, rokavice) TER SKRBITE ZA REDNO UMIVANJE ROK IN OSTALE SAMOZAŠČITNE UKREPE.

 

Generalna policijska uprava - pojasnila glede izvajanja dovoljenega ribolova

Šest priporočil za varno izvajanje ribolova

 

BODITE IN OSTANITE ZDRAVI in DOBER PRIJEM

RZS