OBVESTILO

V zvezi izvajanja Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v RS (Ur. list RS, št. 38/2020)  vas obveščamo, da kljub vztrajanju in iskanju uradnega stališča, od pristojnih organov še nismo dobili jasnega izhodišča ali navedene določbe dopuščajo ali prepovedujejo individualno izvajanje ribolova.

V izogib zapletom in skladno z resnostjo razmer vam predlagamo, da se do nadaljnjega ribolov ne izvaja.

dr. Miroslav Žaberl
predsednik RZS