OBVESTILO
 
 
z dnem 04.12.2021 je ribnik Obrež zaprt za izvajanje vseh vrst ribolova.
Hvala za razumevanje.
                                                                                   UO RD ORMOŽ
 
 
 
OBVESTILO
 
z dnem 01.12.2021 je ribnik Savci zaprt za izvajanje vseh vrst ribolova.
 
Hvala za razumevanje.
                                                                                   UO RD ORMOŽ
 
 
 

O B V E S T I L O

 

Na ribniku Savci je od 1.10.2021 dovoljen LOV SMUČA IN ŠČUKE  in sicer v času od 15.00 do 21.00 ure.

Ribolov smuča in ščuke se lahko izvaja na brežini ribnika od ribiškega doma do izliva proti mlinu. Od izliva proti mlinu do gozda ribolov ni dovoljen.

Cena ribolovne dovolilnice znaša za člane RD Ormož 7.00 Eur, za nečlane 15.00 Eur, katere se kupijo v gostinskem lokalu ob ribniku.

Ribolov je dovoljen na dve ribiški palici. Dovoljeno je vijačenje in talni ribolov. Najmanjša dovoljena mera za smuča in ščuko je 50 cm. 

Dovoljen ulov je 1 smuč ali 1 ščuka.

Uporaba žive vabe in mreže za shranjevanje rib je PREPOVEDANA !!!

Vse kršitve bodo prijavljene prekrškovnemu organu !

                                                                    

                                                                                                                                                  UO RD ORMOŽ

 

 

V nedeljo 01.08.2021 je na kanalu reke Drave pri Varaždinu potekal 4. memorila Željka Trboviča na katerem so naši tekmovalci dosegli odlične rezultate:

1. mesto v sektorju in 1. mesto v absolutni razvrstitvi - DEJAN BUJAN
2. mesto v sektorju in 5. mesto v absolutni razvrstitvi - MARKO JANČAR
4. mesto v sektorju in 11. mesto v absolutni razvrstitvi - TOMAŽ BOLČEVIČ
 
2021 Pokal Zeljka Trbovica
 
 

 

Spoštovani deležniki,

na vas se ne obračam le kot vaš minister, ampak kot vaš sodržavljan.

Verjamem, da se vsi zavedamo, da lahko prav vsak izmed nas pripomore k uspešnemu obvladanju epidemije. Pomembno je, da smo odgovorni do sebe in do drugih. In to odgovornost lahko pokažemo tako, da se odločimo za cepljenje.

Za cepljenje se moramo odločiti na podlagi dejstev. Sam zaupam uradni medicini in vem, da sem s tem, ko sem se cepil, poskrbel ne le za svoje zdravje, ampak tudi za zdravje mojih bližnjih in mojih sodelavcev.

Cepljenje je trenutno najbolj učinkovit ukrep za ohranjanje našega zdravja. Pripomoglo bo, da bomo zopet v polni meri zagnali vsa področja življenja. S tem bomo prispevali tudi k stabilni verigi preskrbe s hrano. Zagotavljanje zadostne količine hrane je eno najbolj pomembnih področij v državi. Vsak člen v verigi, kmet – predelovalna industrija – trgovine – mora ostati zdrav, da ima potrošnik vsak dan na mizi prehranska živila. Enako velja tudi za druga področja našega resorja. S cepljenjem bomo lažje nemoteno zagotavljali trajnostni ribolov in ohranjanje ribiške tradicije v obalnih krajih. S cepljenjem pripomoremo, da se življenje tudi ob rekah in morju vrača na stare tirnice. Ob uspešnem obvladovanju razmer bomo lahko še naprej odlično gospodarili in upravljali z gozdovi. Čebelarji bodo lahko še naprej zagotavljali visoko kakovostne produkte in skrbeli za naše čebele.

Zaradi vsega naštetega vas vse prosim in se vam že vnaprej najlepše zahvaljujem za podporo pri spodbujanju cepljenja znotraj vaših organizacij.

Bodimo odgovorni, cepimo se in poskrbimo za javno zdravje. Skupaj zmoremo.

Iskrena hvala vsem.

Lep pozdrav,

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

 

 

 

 

OBVESTILO

 

Po sklepu UO RD Ormož je Ribnik Ormož odprt za izvajanje ribolova od 01.04.2021 vsak dan od 6.00 ure do mraka

 

IZVAJA SE LAHKO SAMO NAČIN RIBOLOVA  ULOVI – IZPUSTI

 

Ribolovna dovolilnica se kupi v spletni prodaji na spletni strani RD Ormož (Nakup dovolilnice).

 

Cena ribolovne dovolilnice za člane, ki so presegli 10 x in mladinci 20 x znaša 3.00 eur.

Cena ribolovne dovolilne za nečlane znaša 6 eur.

 

Za člane RD Ormož je ribolov na ribniku Ormož brezplačen 10x, za mlade člane 20x. Člani RD Ormož si morajo pred pričetkom izvajanja ribolova na hrbtno stran letne ribolovne dovolilnice vpisati datum. Ko presežejo dovoljeno število ribolovnih dni si morajo kupiti dnevno ribolovno dovolilnico na SPLETU in znaša 3.00 eur.

Ribolovni režim :

 •  brez ribolovne dovolilnice se ne sme pričeti z ribolovom
 • ribolov je dovoljen na ENO ribiško palico ( samo na plovec ).
 • za člane RD Ormož je vijačenje (ščuka, smuč in som ) BREZPLAČNO.
 • obvezna uporaba podmetalke,
 • obvezna uporaba trnka brezzalustnika,
 • obvezna uporaba odpenjevalca rib,

PREPOVEDI :

 • shranjevanje rib v mreže,
 • odnašanje rib,
 • talni ribolov,
 • ribolov na kruh,
 • najmanša globina vabe 1 m,

Vse kršitve bodo prijavljene prekrškovnemu organu ( Ribiški inšpekciji ).

Upoštevati je potrebno vse ODLOKE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ! !

Dober prijem !

                                                                            Predsednik RD Ormož :

                                                                                   Rado ANTOLIČ

 

 

 

OBVESTILO

 

Po sklepu UO RD Ormož je ribnik Savci odprt za izvajanje ribolova od  01.04.2021 vsak dan od 6.00 ure do mraka

Cena enodnevne ribolovne dovolilnice znaša 15,00 EUR.

Cena enodnevne ribolovne dovolilnice za člana RD ORMOŽ znaša 7,00 EUR.

V ceno je vračunan DDV!

RIBOLOVNI REŽIM:

 • ribolovna dovolilnica se kupi v spletni prodaji na spletni strani RD Ormož (Nakup dovolilnice)
 • brez ribolovne dovolilnice se ne sme pričeti z ribolovom
 • ribolov je DOVOLJEN NA DVE PALICI Z ULOVOM na eno ribolovno dovolilnico in sicer, 1 krap ali 1 amur  ( 50 cm )ali 1 smuč (50cm) ali  1 ščuka ( 50 cm ) ali 5 merskih ploščičev (20cm) ali 2kg drobiža (babuška, rdečeoka, rdečeperka, zelenka).
 • UJET LINJ ALI KORESELJ SE MORA OBVEZNO TAKOJ VRNITI V RIBNIK
 • RIBIČU, PRI KATEREM JE OB KONTROLI UGOTOVLJENO, DA PRESEGA DOVOLJEN ULOV, SE ODVZAME VES ULOV, PRPOVE NADALJNJO IZVAJANJE RIBOLOV IN PODA PREDLOG PREKRŠKOVNEMU ORGANU
 • ko je ujet dovoljeni ulov se mora takoj prenehati z ribolovom
 • v severozahodnem delu ribnika, gozd-trstičje do izliva vode v melioracijski jarek je vsakršen ribolov prepovedan
 • PREPOVEDANA JE UPORABA MREŽ ZA SHRANJEVANJE RIB!

PARKIRANJE AVTOMOBILOV JE DOVOLJENO SAMO NA PARKIRIŠČU OB RIBIŠKI KOČI.

VSI, KI IZVAJAJO RIBOLOV NA RIBNIKU SO DOLŽNI UPOŠTEVATI NAVODILA RIBIŠKIH ČUVAJEV!

VSAKA UJETA RIBA, KI PRESEGA TEŽO 5 KG, SE MORA IZPUSTITI NEPOŠKODOVANA NAZAJ V RIBNIK, RAZEN PLENILK.

Upoštevati je potrebno vse ODLOKE VLADE R SLOVENIJE !

 

DOBER PRIJEM!                                  

                                                                                          Predsednik RD Ormož

                                                                                               Rado Antolič 

 

 

 

 

O B V E S T I L O
 

Po sklepu UO RD Ormož je Ribnik Obrež odprt za izvajanje ribolova od 01.04.2021 vsak dan od 6.00 ure do mraka

 

Cena enodnevne ribolovne dovolilnice znaša :   -  15,00 EUR- NEČLANI.

Cena enodnevne ribolovne dovolilnice znaša za člane RD Ormož: - 7,00 EUR (velja samo ob predložitvi članske izkaznice RD Ormož).

REKA DRAVA 12.00 EUR.

V ceno je vračunan DDV.

 

Ribolovni režim :

 

Dovoljen ulov na eno ribolovno dovolilnico  :

1 kom ščuka ali smuč  ali krap ali som ali 3 kom merskih rib ali 2 kg ribjega drobiža.

 

PREPOVEDI :

 • shranjevanje rib v mreže,
 • živa vaba,
 • vožnja po brežinah ribnika,
 • prepoved ribolova v zalivu za kaminom,
 • odnašanje težjih krapov od 5 kg – ujetega krapa ali amurja takoj izpustiti.
 • lov na kruh na površini vode.

 

Vse kršitve bodo prijavljene prekrškovnemu organu.

Upoštevati je potrebno vse ODLOKE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE !

Dober prijem !

                                                                                                                                                                                           

                                                                    Predsednik RD Ormož       

                                                                       Rado ANTOLIČ

 

 

 

 

IZVAJANJE RIBIŠKIH TEKMOVANJ IN PROBLEMATIKA IZVAJANJA NOČNEGA RIBOLOVA V ČASU VELJAVNOSTI COVID-19 UKREPOV – OPOZORILO

Spoštovana vodstva RD,

opažamo da se na ravni ribiških družin pojavljajo različna tolmačenja glede izvajanja ribiških tekmovanj in izvajanja nočnega ribolova v času veljavnosti COVID-19 ukrepov, zato vam želimo posredovati jasna navodila.

Skladno z Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 20/21, 25/21, 27/21 in 30/21) je v individualnih športnih panogah, med katere sodi športni ribolov, dovoljeno izvajanje državnih prvenstev ali ligaških tekmovanj na državni ravni  za člane in mladince, velikih mednarodnih športnih prireditev iz 74. člena ZŠpo-1 in evropskih pokalov. Izvajanje tekem na klubski ravni – pomeni na ravni ribiški družin ni dovoljeno. Dovoljeno je le izvajanje tekem na državni ravni, katerih organizator je nacionalna panožna športna zveza in so objavljene v tekmovalnem koledarju RZS za leto 2021. Organizator tekmovanja mora poskrbeti, da se tekmovanja udeležijo le osebe, ki bodo predložile negativni test na prisotnost virusa COVID-19, ki ne sme biti starejši od 48 ur od izdaje potrdila. Izjeme so osebe, ki so bile dvakrat cepljene ali so prebolele virus. Izrecno vas opozarjamo, da v primeru odkritja okužene osebe na sami tekmovalni trasi, odgovornost in izdatno denarno kazen za to, da ni bil preprečen vdor okužbe, nosi izključno organizator. Več o tem lahko izveste v priloženi ppt. predstavitvi Obvezno testiranje udeležencev športnih tekmovanj. (opomba - Odlok je še vedno v veljavi zato naj vas ne zmoti datum veljavnosti 5. 3. 2021). Rok 48 ur pri izdajanju negativnih testov za COVID-19, se šteje od trenutka pridobitve potrdila o negativnem testu pa do začetka tekmovanja. To pomeni npr. če se tekmovanje začne v soboto ob 8:00, mora imeti tekmovalec izdan negativni test najkasneje v četrtek istega tedna do 8:00 ure. Organizator tekmovanja mora pregledati veljavnost testa vseh udeležencev, preden jih spusti na tekmovanje. Ko so tekmovalci na trasi, se test ne preverja več (primer tekmovanj v disciplini LKO – kot tekmovalci enkrat predložijo test, se jih ne preverja do konca tekmovanja).

O morebitnem pričetku državnih prvenstev in ligaških tekmovanj v vseh tekmovalnih panogah ali o morebitnem zamiku pričetka državnih prvenstev in ligaških tekmovanj, bo koncem meseca marca 2021, odločala tekmovalna komisija, o čemer boste pravočasno obveščeni.

Na koncu naj še omenimo problematiko izvajanja nočnega ribolova. Skladno z veljavnim odlokom o omejitvi gibanja med 21:00 in 6:00 uro zjutraj je nočni ribolov v tem času prepovedan. Individualni ribolov v času po nastopu mraka do nastopa t.i. policijske ure je načeloma dovoljen, kar pomeni, da lahko nočna ribolovna dovolilnica velja zgolj do 21:00 ure.  

Vse ribiče in vodstva ribiških družin ponovno pozivamo, da v teh neugodnih časih upoštevajo zapovedane ukrepe in s tem po nepotrebnem ne izpostavljajo lastnega zdravja in zdravja vseh ostalih udeležencev.

Bodite zdravi.

 

Bojan JAVORNIK l.r.                                                                   dr. Miroslav ŽABERL,

predsednik TK RZS                                                                       predsednik RZS