OBVESTILO

 

Po sklepu UO RD Ormož je Ribnik Ormož odprt za izvajanje ribolova od 20.02 .2021 VSAK DAN od 6.00 ure do mraka

IZVAJA SE LAHKO SAMO NAČIN RIBOLOVA ULOVI – IZPUSTI

 

Ribolov je dovoljen samo članom RD ORMOŽ!

Člani RD Ormož si pred pričetkom ribolova vpišejo datum na hrbtno stran letne ribolovne dovolilnice.

Mladi člani do 18 leta starosti imajo 20 ribolovnih dni zastonj, drugi člani imajo 10 ribolovnih dni zastonj.

 

Ribolovni režim :

    - brez ribolovne dovolilnice se ne sme pričeti z ribolovom,

    - ribolovna dovolilnica se kupi v domu RD Ormož,

    - člani RD pridobijo štampiljko v letno karto v domu     

      RD Ormož

 • ribolov je dovoljen na ENO ribiško palico ( samo na plovec ).
 • za člane RD Ormož je vijačenje (ščuka, smuč in som ) BREZPLAČNO.
 • obvezna uporaba podmetalke,
 • obvezna uporaba trnka brezzalustnika,
 • obvezna uporaba odpenjevalca rib,

PREPOVEDI :

 • shranjevanje rib v mreže,
 • odnašanje rib,
 • talni ribolov,

-  ribolov na kruh,

-  najmanša globina vabe 1 m,

Vse kršitve bodo prijavljene prekrškovnemu organu ( Ribiški inšpekciji ).

Upoštevati je potrebno vse ukrepe NIJZ R Slovenije !

Dober prijem !

                                                                         Predsednik RD Ormož :

                                                                              Rado ANTOLIČ

 

 

 

OBVESTILO

 

Z dnem 20.02.2021 se odpira ribnik Ormož za člane ribiške družine.

Pred pričetkom ribolova je na zadnjo stran ribolovne dovolilnice potrebno vnesti datum izvajanja ribolova.

 

Dober prijem!

 

                                                                                                       UO RD Ormož

 

 

 

O B V E S T I L O
 

Z dnem 04.01.2021 je ribnik Savci zaprt za izvajanje vseh vrst ribolova.

Hvala za razumevanje !

 

Lep pozdrav!

                                                                                                UO RD ORMOŽ

 

 

 

 

 

PREHAJANJE MEJA OBČIN ZNOTRAJ ISTE STATISTIČNE REGIJE ZA NAMEN IZVAJANJA INDIVIDUALNIH ŠPORTNIH AKTIVNOSTI

 

Spoštovana vodstva RD in ZRD,

dobili smo potrdilo s strani Ministrstva za notranje zadeve, da je športni ribolov prepoznan kot individualna športna panoga, kar z novim odlokom Vlade RS pomeni, da lahko kot posameznik ali z ožjim družinskim članom prehajate meje občin znotraj svoje statistične regije za izvajanje športnega ribolova.

Spoštovani,

kot smo vam že po telefonu pojasnili, od 25. 12. 2020 velja Odlok o spremembi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki v 6. členu določa, da lahko posameznik ali osebe iz skupnega gospodinjstva prehajajo med občinami znotraj statistične regije, kjer imajo prebivališče, za namen izvajanja individualnih športnih aktivnosti ali gibanja v naravnem okolju izven naselij, pri čemer morajo upoštevati priporočila NIJZ. To velja tudi za ribiče, če gre za individualni šport.

Več informacij in odlok najdete na: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-zbiranja/.

 

Epidemije Covid -19 pa žal še vedno ni konec, zato ponavljamo šest priporočil za varno izvajanje ribolova:

 

 • RIBOLOV IZVAJAJTE INDIVIDUALNO ALI IZJEMOMA SKUPAJ Z OŽJIM DRUŽINSKIM ČLANOM.
 • PRI RIBOLOVU NA STOJEČIH VODAH  VZDRŽUJTE RAZDALJO DO DRUGIH RIBIČEV, KI NAJ PO  MOŽNOSTI NE BO MANJŠA OD 10 METROV.
 • PRI SREČANJU ALI KONTAKTU Z DRUGIMI OSEBAMI ALI RIBIČI VZDRŽUJTE VARNO RAZDALJO, NE MANJŠO OD  2 METROV.
 • ČE POTUJETE NA RIBOLOV S PREVOZNIM SREDSTVOM, POTUJTE SAMI ALI IZJEMOMA Z OŽJIM DRUŽINSKIM ČLANOM.
 • IZVAJANJE RIBOLOVA JE TRENUTNO OMEJENO NA OBMOČJE STATISTIČNE REGIJE V KATERI PREBIVATE. S SEBOJ IMEJTE DOKUMENT ZA DOKAZOVANJE ISTOVETNOSTI.
 • UPORABLJAJTE ZAŠČITNO OPREMO (zaščitno masko, rokavice) TER SKRBITE ZA REDNO UMIVANJE ROK IN OSTALE SAMOZAŠČITNE UKREPE.

Želimo vam veliko zdravja in dober prijem v letu 2021!

 

 

                                                                                                   dr. Miroslav ŽABERL,

                                                                                                   predsednik

                                                                                                   Ribiške zveze Slovenije

 

 

PRILOGA: - Odlok o spremembi odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-COV-2 

 

 

O D L O K 

o spremembi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 

1. člen 

V Odloku o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 193/20) se 6. člen spremeni tako, da se glasi:

»6. člen 

Ne glede na določbo drugega odstavka 1. člena in prvega odstavka 2. člena tega odloka lahko posameznik ali osebe iz skupnega gospodinjstva prehajajo med občinami znotraj statistične regije, kjer imajo prebivališče, za namen izvajanja individualnih športnih aktivnosti ali gibanja v naravnem okolju izven naselij, pri čemer morajo upoštevati priporočila NIJZ.«.

KONČNA DOLOČBA 

2. člen 

Ta odlok začne veljati 25. decembra 2020.

 

 

 

O B V E S T I L O

 

Obveščamo vse uporabnike ribnika Obrež, da je ribnik od 07.11.2020 ZAPRT za izvajanje vseh vrst ribolova razen vijačenja.

Vijačenje na ribniku Obrež je dovoljeno za člane RD Ormož.

 

 

Lep pozdrav!

                                                                                                                  UO RD ORMOŽ

 

 

Spoštovani ribiči,

med nami se ponovno širi virus COVID-19. Za preprečevanje njegovega širjenja je država sprejela zaščitne ukrepe, ki zopet koreniteje posegajo v vsakdanje življenje nas vseh in posledično tudi v nam najljubšo aktivnost - izvajanje športnega ribolova. 

Izvajanje ribolova predstavlja rekreativno dejavnost, zato se v okviru upoštevanja vseh ostalih omejitev in priporočil NIJZ lahko izvaja na območju statistične regije stalnega ali začasnega prebivališča.

Ob včerajšnji razglasitvi omejevanja gibanja prebivalstva med 21:00 in 6:00 uro moramo ugotoviti, da je s tem ukrepom dejansko prepovedano izvajanje nočnega ribolova (ribolov od mraka do zore). Prav tako je z omejevanjem potovanja med statističnimi regijami (razen zapisanih izjem), prepovedano potovanje na ribolov v kraje, ki niso v regiji stalnega ali začasnega prebivališča ribiča. Še vedno pa smejo ribiške družine izvajati ostale naloge ribiškega upravljanja, upoštevajoč vse obvezne zaščitne ukrepe. Tu posebej izpostavljamo delo ribiških čuvajev in delo elektro odlovih ekip pri interventnih izlovih – ti lahko prestopajo meje regij, v kolikor je odlov nujen in matični ribiški okoliš leži na ozemlju dveh statističnih regij. Prav tako je dovoljeno plašenje in odstrel posameznih osebkov kormoranov, po vnaprej določenih kvotah za posamični vodotok po sklepu ARSO. 

Športni ribolov kot dejavnost ni del ribiškega upravljanja in ga zato ne moremo enačiti z npr. lovom, kjer država zapoveduje lovskim družinam v matičnih lovskih revirjih striktno izvajanje odstrela posameznih vrst živali, z nadzorom izvajanja le-tega in sankcijami, če kvota odstrela ni izpolnjena. Izključno zaradi tega razloga, lahko lovci izvajajo lov v svojih matičnih revirjih. Lovski turizem in s tem povezano prehajanje regij pa je prav tako prepovedano, kot je pri športnem ribolovu. 

Zaradi resnosti zdravstvene situacije apeliramo na vse ribiče, da pokažemo svoj občutek odgovornosti in sočutja do sodržavljanov in po svojih močeh, z upoštevanjem vseh zapovedanih ukrepov, pripomoremo k zaustavitvi širjenja virusa in s tem čimprejšnji normalizaciji življenja, ki si jo vsi želimo.

PONAVLJAMO ŠEST  PRIPOROČIL ZA VARNO IZVAJANJE RIBOLOVA

1.       RIBOLOV IZVAJAJTE INDIVIDUALNO ALI IZJEMOMA SKUPAJ Z OŽJIM DRUŽINSKIM ČLANOM.
 
2.       PRI RIBOLOVU NA STOJEČIH VODAH  VZDRŽUJTE RAZDALJO DO DRUGIH RIBIČEV, KI NAJ PO  MOŽNOSTI NE BO MANJŠA OD 10 METROV.
 
3.       PRI SREČANJU ALI KONTAKTU Z DRUGIMI OSEBAMI ALI RIBIČI VZDRŽUJTE VARNO RAZDALJO, NE MANJŠO OD  2 METROV.
 
4.       ČE POTUJETE NA RIBOLOV S PREVOZNIM SREDSTVOM, POTUJTE SAMI ALI IZJEMOMA Z OŽJIM DRUŽINSKIM ČLANOM.
 
5.       IZVAJANJE RIBOLOVA JE TRENUTNO OMEJENO NA OBMOČJE STATISTIČNE REGIJE V KATERI PREBIVATE. S SEBOJ IMEJTE DOKUMENT ZA DOKAZOVANJE ISTOVETNOSTI.
 
6.       UPORABLJAJTE ZAŠČITNO OPREMO (zaščitno masko, rokavice) TER SKRBITE ZA REDNO UMIVANJE ROK IN OSTALE SAMOZAŠČITNE UKREPE.
 

OSTANITE ZDRAVI in DOBER PRIJEM!

 

                                                                                                   dr. Miroslav ŽABERL,

                                                                                                   predsednik RZS

 

Ponovno obveščamo, da v skladu z odlokom vlade o prepovedi zbiranja več kot 6 ljudi, odpadejo vsa tekmovanja in druženjana ravni ribiške družine Ormož.

 

 

OBVESTILO

V skladu z odlokom vlade o prepovedi zbiranja več kot 10 ljudi vas obveščamo, da vsa tekmovanja na ravni ribiške družine Ormož do nadalnjega odpadejo .

 

                                                                                                                               UO RD Ormož

 

 

                  O B V E S T I L O

 

Obveščamo vse uporabnike ribnika Savci, da je ribnik od 1.10.2020  ZAPRT za izvajanje NOČNEGA ribolova.

Lep pozdrav!

                                                                                                 UO RD ORMOŽ

 

 

O B V E S T I L O

 

Na ribniku Savci je od 01.10.2020 dovoljen LOV SMUČA IN ŠČUKE  in sicer v času od 16.00 do 21.00 ure.

Ribolov smuča in ščuke se lahko izvaja na brežini ribnika od ribiškega doma do izliva proti mlinu. Od izliva proti mlinu do gozda ribolov ni dovoljen.

Cena ribolovne dovolilnice znaša za člane RD Ormož 7.00 Eur, za nečlane 15.00 Eur, katere se kupijo v gostinskem lokalu ob ribniku.

Ribolov je dovoljen na dve ribiški palici. Dovoljeno je vijačenje in talni ribolov. Najmanjša dovoljena mera za smuča in ščuko je 50 cm. 

Dovoljen ulov je 1 smuč ali 1 ščuka.

Uporaba žive vabe in mreže za shranjevanje rib je PREPOVEDANA !!!

Vse kršitve bodo prijavljene prekrškovnemu organu !

 

                                                                                               UO RD ORMOŽ